Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
piata hodina

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[piata hodina]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na poradie vyučovacej hodiny v škole.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Zložené z posunkov

hodina
päť
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok