Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
padnúť, padať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[padol]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam:(o človeku a zvierati) pri strate rovnováhy klesnúť na zem: dieťa padlo na kamene.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

padnúť, padať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok