Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
odpad

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[odpad]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. neupotrebiteľné (nerozčlenené) zvyšky:
znížiť odpad materiálu, likvidovať rozličné druhy odpadu;
2. odtokové zariadenie: prečistiť odpad;
3. odtekanie, odtok: odpad vody.

Prenesený význam: "nie si nič"; nemať na to, byť o ničom.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky s pokrčenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Synonymum

odpad
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok