Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
obvod
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[obvod]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vymedzený správny celok, územie, oblasť: zdravotnícky, volebný obvod.
Pozícia ruky/rúk
na chrbte pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb v rámci sústavy dvoch rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

obvod
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok