Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
nie

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. používa sa na krátku zápornú odpoveď na jednoduchú otázku v zmysle, či niekto je ..., alebo či niekto vykonal, prípadne niekomu/niečo sa stalo;
2. nie, nie je to tak; nie, nie je to pravda: Nie je to tak, že som ukradol peniaze.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka

Synonymá

nie
nie
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok