napodobniť, napodobňovať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[vzor]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 1. osoby a objekt 2. osoby (odo mňa pre teba).
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
ohnutá roztiahnutá ruka rovnobežná s ohnutým palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok