Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
mŕtvy
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[mŕtvy]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ktorý nežije, zomretý (obyčajne človek): mŕtve dieťa.
Pozícia ruky/rúk
na hrudi
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Fonetický variant

mŕtvy

Synonymum

mŕtvy
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok