Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
Montana

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[montana]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
cudzí tvar ruky
Pohyb ruky/rúk
zalomený pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Lewis, Benjamin. 50 States and Capital cities in ASL [online]. YouTube, 2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=G_6XIp2ouMs

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok