modelovať, pohladkať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť ohnutej dlane (napríklad modelovať, pohladkať, pohladiť, tvarovať): pohladkať dieťa po hlave, pohladkať niekomu ruku, pohladkať mačku, psa; tvarovať guľky z cesta, vytvoriť snehové gule, modelovať sochu z hliny.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman. Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 119 s. ISBN 978-80-568-0520-6.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok