Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
malvér
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[malvér]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: program, ktorého cieľom je poškodiť počítačový systém; program, ktorý zahŕňa všetky typy škodlivého softvéru.
Pozícia ruky/rúk
nos
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

softvér

Fonetický variant

malvér
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok