logika


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[logika]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne zakriveným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok