Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
kybernetika
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[kybernetika]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: všeobecná veda o riadení, prenose a spracúvaní informácií v živých organizmoch, v technických a sociálnych systémoch a o vzájomných vzťahoch medzi týmito systémami.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok