komentár


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[komentár]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok