klepať, klopať, ťukať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť so zovretou päsťou s voľným palcom (napríklad klepať, klopať, poklopať, ťukať): poklopávať si päsťou po čele, klopať na dvere, ťukať na oblok.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok