Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
keylogger
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[keylogger]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: program, ktorý umožňuje “odpočúvať” všetko, čo používateľ napíše na klávesnici.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú a späť
 
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

kopírovať, odkopírovať
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok