karneval


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[karneval]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
oko, oči, obočie, obočia
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok