Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
Južná Amerika

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[južná amerika]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom a ohnutým ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

Amerika
juh

Synonymum

Južná Amerika
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok