Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
jestvovať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[kmitajúce pery]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyskytovať sa v priestore, trvať v čase, byť, existovať: skúma sa, či jestvuje život vo vesmíre; jestvujú dôkazy o tom, že ...; jestvujú aj dobrí ľudia.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

jestvovať
jestvovať

Synonymum

jestvovať

Antonymá

nejestvovať
nejestvovať
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok