istota, istotne


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[istota]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: pevné presvedčenie o niečom; istá, nepochybná pravda: mať istotu v niečom;
s istotou tvrdiť; pre istotu ešte skontrolovať.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s voľným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú a späť
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok