biť, buchnúť, búšiť, udrieť


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosť so zovretou päsťou so založeným palcom (napríklad biť, boxovať, buchnúť, búšiť, udrieť, uderiť, tĺcť): udrieť päsťou do stola, búchať na dvere, udrieť niekoho po hlave, srdce mu divo búšilo, búšenie srdca, chlapci sa začali boxovať, udierať päsťami.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok