Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
funkcia

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[funkcia]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: jednoznačný vzťah medzi jednou veličinou (nezávisle premennou) a druhou veličinou (závisle premennou): lineárna, kvadratická, goniometrická, exponenciálna, prostá, inverzná funkcia.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným palcom umiestneným medzi prostredníkom a ukazovákom

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok