Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
firewall
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[firewall]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: softvérový alebo hardvérový systém, ktorý funguje ako zabezpečená brána medzi dôveryhodnými a nedôveryhodnými verejnými sieťami alebo ich časťami, pričom jeho úlohou je odfiltrovať škodlivý alebo potenciálne nežiadúci obsah a komunikáciu.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
dvojitý opakovaný oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

stena
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok