Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
ekonomika
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ekonomika]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. výrobná činnosť istého spoločenstva (štátu), národné hospodárstvo: trhová ekonomika spravujúca sa zákonmi trhu; transformácia ekonomiky spoločenského výrobu v istej etape: ekonomika kapitalizmu, socializmu;
2. odbor zaoberajúci sa príslušným odvetvím národného hosp.: ekonomika priemyslu;
ekonomika zahraničného obchodu.
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb pri držaní časti tela prstami
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

ekonomika
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok