Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
dvadsiaty štvrtý

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dvadsiateho štvrtého]/[dvadsaťštyri]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na dátum.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom

Zložené z posunkov

dvadsiaty
štyri

Fonetický variant

dvadsiaty štvrtý
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok