Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
druh

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[druh]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: muž, ktorý žije so ženou v spoločnej domácnosti bez sobáša.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok