Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
druh, typ

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[typ]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: charakteristické črty veci ako súčasti istého celku, typ: je to druh lepidla, druh odborného textu.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

druh, typ
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok