driapať, škrabať, šúchať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor dotyku - činnosti prstov (napríklad driapať, škrabať, škriabať, škriabnuť, šuchať, šúchať): škrabať sa v hlave, šúchať si predlaktie, driapať človeka na tvári.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok