Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
divadlo
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - striedavý pohyb
Hovorený komponent
[divadlo]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. inštitúcia predvádzajúca dramatické diela; budova, miesto na ich predvádzanie: Slovenské národné divadlo, ochotnícke divadlo;
2. divadelné predstavenie: nacvičovať divadlo;
3. dramatické umenie: grécke divadlo.

Prenesený význam: faloš, predstieranie niečoho, čo nezodpovedá vnútornému presvedčeniu.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
pokrčená roztiahnutá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok