devä»tisíc


Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[devä»tisíc]
Oblas» pouľitia
Tematická oblas»
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zaloľeným palcom
Pohyb ruky/rúk
ľiadny pohyb
Kontakt
ľiadny dotykový kontakt
Zloľené z posunkov
Synonymá


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok