Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
deväťtisíc

Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[deväťtisíc]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

deväť
tisíc

Synonymá

deväťtisíc
deväťtisíc
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok