Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
ďateľ
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ďateľ]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na predlaktí
Tvar ruky/rúk
sploštená zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

ďateľ
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok