ďalekohľad


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ďalekohľad]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na binokulárny ďalekohľad.
Pozícia ruky/rúk
oko, oči, obočie, obočia
Tvar ruky/rúk
zakrivená ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok