Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
d

Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[d]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
mierne pokrčená ruka
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

d
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok