Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
čo sa týka
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[o téma]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymá

čo sa týka
čo sa týka
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok