Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
cirkusant, humorista
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
odvodené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[cirkus]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam - cirkusant: priveľmi zábavný, žoviálny človek: robiť pred priateľmi cirkusanta.

Význam - humorista: človek oplývajúci humorom.
Pozícia ruky/rúk
krk
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zložené z posunkov

cirkus
osoba
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok