Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
čestný

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čestný]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: byť poctivý, urobiť radosť druhým.
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným malíčkom a palcom

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čestný
čestný

Synonymum

slušný
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok