čert


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[čert]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: zlý duch, diabol, satan: prestrojiť sa za čerta.

Prenesený význam: neodolanie, niečo neodolateľné, chcieť stále viac a viac, nemôcť prestať s niečím.

Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne zakriveným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Zdroj
Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok