Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
čert

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[čert]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zlý duch, diabol, satan: prestrojiť sa za čerta.

Prenesený význam: neodolanie, niečo neodolateľné, chcieť stále viac a viac, nemôcť prestať s niečím.

Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

čert
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok