Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Brusel

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[brusel]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Belgicko. In: Facebook, Sign Language of the Deaf World [online]. 2016-12-30. [cit. 2017-10-07]. Dostupné na: www.facebook.com/DeafWorldSign/

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok