brána, hrazda, okovy, putá


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Klasifikátor celého predmetu - mierne zahnutý predmet v tvare C (napríklad brána, bránka, hrazda, okovy, putá): futbalová bránka, trojhrazda na detskom ihrisku, športová hrazda, mať na rukách putá, doviesť niekoho v okovách.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne zakriveným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman. Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2022. 119 s. ISBN 978-80-568-0520-6.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok