Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
božský

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[V]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: pozitívne hodnotenie, ktoré sa zvyčajne vzťahuje na osobu.
Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
mierne pokrčená ruka
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Synonymum

božský
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok