Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
božský

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[V]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: hodnotenie, ktoré sa zvyčajne vzťahuje na osobu.
Pozícia ruky/rúk
na krku
Tvar ruky/rúk
mierne skrčená ruka

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok