Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
bolieť hlava

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bolí hlava]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Výraz sa používa počas dialógu, keď posunkujúci komunikuje s partnerom a hovorí o tretej osobe, ktorá je prítomná na inom mieste a nezúčastňuje sa priamej komunikácie.

Význam: Vzťahuje sa na posunkujúceho, ktorému práve táto tretia osoba "lezie na nervy".

Prenesený význam: nemôcť ho počúvať, mať toho dosť.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Synonymum

bolieť hlava
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok