bodka


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bodka]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: grafický znak s rozličnými funkciami: urobiť, dať bodku za niečím.

Prenesený význam: mať posledné slovo; skončiť to.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zdroj
Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok