bodka


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bodka]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: grafický znak s rozličnými funkciami: urobiť, dať bodku za niečím.

Prenesený význam: "mať posledné slovo"; skončiť to.
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zdroj
Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.
Zložené z posunkov
Fonetický variant
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok