Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
bod

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bod]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: "robiť z komára somára".
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so skrčeným ukazovákom

Synonymum

jeden bod
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok