bod


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[bod]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. základný geometrický prvok bez rozmerov, priesečník 2 priamok: dotykový bod;
2. priestorovo malé miesto alebo malý časový úsek: najvyšší bod pohoria.

Prenesený význam: "robiť z komára somára".
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s mierne zakriveným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok