blízko, pri


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[blízko]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam - pri: miesto blízko niekoho, niečoho: ležať, stáť pri peci, stromy pri jazere.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok