Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
backdoor, zadné dvierka
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[backdoor]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: program, ktorý umožňuje útočníkovi obísť normálne overenie totožnosti na získanie prístupu k odmaskovanému systému.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Zložené z posunkov

bariéra
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok