autoškola


Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[autoškola]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok