Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
autor

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[autor]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: tvorca literárneho a vedeckého diela, článku: autor knihy, hry.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Fonetický variant

autor
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok