Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
argumentovať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[P]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Gramatický jav: vzťahuje sa na subjekt 1. osoby a objekt 2. osoby (ja tebe).
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

argumentovať
argumentovať
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok