anulácia, anulovať


Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[neplatí zrušiť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
dlaň plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok