anonym


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[anonym]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka (päsť)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok